FC Dood – Bart Chabot

fcdoodIn het boek FC Dood is een verzameling verhalen bijeengebracht die sterk uiteenlopen: de hoofdmoot wordt gevormd door interviews van Chabot met Golden Earring, heen en weer springend door de jaren. Daarnaast zijn er een aantal anecdotische, autobiografische verhalen van Chabot. Die verhalen worden aangevuld met niet-gerelateerde losse verhalen waarbij de enige samenhang de stad Den Haag lijkt te zijn. Net als de boeken over Herman Brood, is ook dit boek plezierig leesbaar en de verhalen zijn mooi. Dus zelfs als je geen Golden Earring fan bent, is dit een interessant boek.