Onzichtbaar verlies. Kunst en epilepsie – Beautiful Distress House, Amsterdam

Onzichtbaar Verlies is een tentoonstelling over kunst en epilepsie.