Death at the Voyager Hotel – Kwei Quartey (2014)

deathvoyagerKwei Quartey’s Death at the Voyager Hotel is een op zichzelf staand boek, buiten de Darko Dawson-reeks en jammer genoeg minder sterk dan de andere boeken van deze auteur. Dat gezegd hebbende, het boek is zeker het lezen waard. Een schoolhoofd in Accra, Ghana, wordt geconfronteerd met de verdrinking van een van de vrijwilligsters die op haar school werken. Als de politie zich neerlegt bij het oordeel verdrinking, gaat ze zelf op onderzoek uit. En dat levert een interessante schets van denkprocessen, het privĂ©leven van het schoolhoofd en het Accra waarin het verschil tussen wel en niet geld hebben, een volkomen andere wereld oplevert. Leuk boek!