Some great thing – Lawrence Hill

some-great-thingSome great thing is de eerste roman van de schrijver Hill, die door de controversiële titel van zijn derde boek, The book of Negroes, veel aandacht van de pers kreeg. Zijn eerste boek gaat over de jonge zwarte Mahatma Grafton, die door zijn vader vernoemd werd naar een groot mens, en een groepje mensen om hem heen in Winnipeg, Canada. Mahatma komt van de universiteit zonder een greintje van het engagement van zijn vader, een voormalig activist. Naarmate hij langer als journalist werkt, raakt Mahatma meer en meer betrokken bij de verhalen die hij schrijft. Na een trip naar Kameroen blijken de verhalen die hij op afstand schreef óf niet geplaatst óf zoveel veranderd, dat hij zijn naam er niet aan wil lenen. Dat is het moment waarop Mahatma zich gaat richten op zijn toekomst, op het doen van some great thing! Een mooi rustig verhaal dat héél verschillende levens met elkaar vervlecht: zoals de journalist Mahatma, zijn uitzichtloze collega Chuck, de Kameroener Yoyo, een zieke uitkeringsgerechtigde en een zwarte kruier die zich heeft opgewerkt tot rechter. En natuurlijk Ben Grafton, de vader van Mahatma.