The Bombay Prince – Sujata Massey

In het Bombay van de jaren 1920 onderzoekt Bombay’s enige vrouwelijke juriste de dood van een leerlinge van een Engelse missieschool die een paar dagen voor haar dood nog bij Perveen Mistry. En dat kon ook wel eens gevaarlijk zijn voor haar eigen veiligheid, als er opstanden uitbreken tijdens een bezoek van de Engelse kroonprins.