De vergeetclub – Tosca Niterink

vergeetclub0Wat doe je als je moeder dementie heeft en niet meer alleen kan wonen? Dan zoek je een goed huis voor haar om te wonen en je schrijft een boek over de vaak grappige maar vooral wrange situaties die dat oplevert. Tosca Niterink (ja, zij van Theo en Thea) heeft in dit boek met verhalen geschetst wat dementie betekent, niet alleen voor degene die het heeft, maar ook voor de mensen er omheen, en waarom je daar soms best de humor van in mag zien. Leuk boek!