Extra Credit – Maggie Barbieri

extracreditNaarmate de serie vordert, veranderen de boeken van Maggie Barbieri steeds meer van crime naar romantisch verhaal. Maar desalniettemin blijven het leuke boeken. Ook in Extra Credit gebeurt er weer van alles in het privéleven van hoofdrolspeelster Alison Bergeron: problemen met de stiefdochters, een aandacht vragende ex die beslag legt op Crawford, Alisons man en een criminele zwager die zelfmoord pleegt. Geen hoogstandje, maar ook niet onaardig.